Katalog profesjonalych przedsiębiorców

Pomóż nam stworzyć bazę opini o rzetelnych firmach, daj innym szanse dokonać dobrego wyboru.

 

Regulamin

§ 1
Postanowienia ogólne


Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do korzystania z Serwisu. Koncepcja, nazwa Serwisu wraz z grafika, oprogramowaniem podlegają ochronie prawnej.
Serwis umożliwia dodanie oraz publikację ogólnodostępnych danych teleadresowych firm i dodanie opinii o firmach.

Definicje

Serwis – serwis Internetowy
Katalog – Zawiera zbiór danych teleadresowych udostępnionych przez zarejestrowanych Użytkowników, dostępny pod adresem www.katalogfirm.pro Regulamin - niniejszy dokument
Administrator – zarządzający Serwisem
Cookies – małe pliki, które tworzone są przez przeglądarkę w celu wspomagania pracy programu
Użytkownik – każdy internauta odwiedzający Serwis
Zarejestrowany Użytkownik – internauta, który zarejestrował się w Serwisie
Adres IP – ciąg liczb identyfikujący komputer online
Wpis katalogowy – wpis o firmie dodany do katalogu

§ 2
Informacje ogólne


1. Serwis zarejestrowany i czynny jest pod e-adresem www.katalogfirm.pro
2. Serwis Użytkownikom udostępniany jest na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Regulamin opracowano I udostępniono na podstawie art. 8 ust. 1 oraz 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.
4. Wszystkie materiały umieszczone w Serwisie podlegają prawu autorskiemu oraz ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami).
5. Dane osobowe gromadzone są i przetwarzane wraz z wykorzystaniem w celu niezbędnym do działania Serwisu w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

§3
Zakres oraz rodzaj świadczonych usług


1. Serwis www.katalogfirm.pro prowadzony jest przez ITLOGY.
2. Użytkownicy mogą opublikować informacje i opinie o firmach, które skatalogowane są według podanych na stronie kryteriów.
3. Serwis udostępnia wyszukiwarkę firm według podanych na stronie kryteriów.
4. Wpisy zawierają dane teleadresowe firmy
5. Użytkownicy mogą dodawać opinie o firmach
5. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za opinie umieszczone przez Użytkowniów serwisu.
6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za opinię umieszczaną na temat danej firmy w serwisie KatalogFirm.pro. Użytkownik oświadcza, że treści opinii umieszczanych w serwisie KatalogFirm.pro są całkowicie zgodne z prawdą. Nieuczciwa konkurencja będzie zwalczana przez Administratora. W przypadku roszczeń osób trzecich lub firm, Administrator będzie bezwzględnie przekazywał dane pozwalające na identyfikację osób przez organy ścigania.
7. Adres IP Użytkownika jest zapisywany podczas dodawania opinii.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych przez Serwis.

§ 4
Rejestracja w Serwisie i dodawanie wpisów


1. Użytkownik Serwisu może dodać do katalogu wpis zawierający dane teleadresowe firmy, tym samym udostępnić go innym Użytkownikom.
a. W celu dodania wpisu należy wypełnić formularz dostępny na stronie: http://www.katalogfirm.pro/dodaj_firme- Kategoria musi być tematycznie zgodna z profilem firmy.
b. wpis może być odrzucony przez Administratora bez podania przyczyny
2. Dodawać wpisy mogą wszyscy Użytkownicy. Dodanie wpisu katalogowego wymaga sprawnego łącza telekomunikacyjnego. Katalog jest moderowany; informacje o akceptacji przesyłane są do 24 h na podany podczas rejestracji adres email. Modyfikacja wpisów odbywa się poprzez formularz na stronie Wpisu katalogowego. Dodawanie wpisów jest bezpłatne.
3. Nie wolno dodawać do Katalogu wpisów o firmach prowadzących działalność o charakterze pornograficzne, rasistowskie, dotyczące hazardu, propagujące ideologie oraz niedozwolone prawnie praktyki oraz naruszające zasady etyczne prawa autorskie.
4. Administrator może zmieniać, usuwać i zamykać wątki w przypadkach naruszenia Regulaminu.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne próby hackerskie.

§ 5
Techniczne warunki korzystania z Serwisu


1. Korzystać z Serwisu można przy pomocy urządzeń umożliwiających korzystanie z Internetu a także sieci internetowej.
2. Zaleca się korzystanie z przeglądarek internetowych o nowszych wersjach z obsługą plików cookies.

§ 6
Odpowiedzialność


1. W zależności od typu konfiguracji sprzętu I oprogramowania niektóre z funkcji Serwisu mogą być niedostępne.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do: wyłączania strony, korekty albo edycji informacji bez wcześniejszego powiadomienia oraz przerw technicznych.
3. Administrator nie gwarantuje, iż Serwis będzie działał w sposób ciągły, zobowiązuje się do starannego świadczenia usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z działania tak zwanej siły wyższej.

§ 7
Reklamacje


1. Użytkownik może zgłosić reklamacje wskazywać przedmiot reklamacji: przez formularz kontaktowy lub na adres email kontakt @ katalogfirm.pro
a. reklamacja będzie rozpatrzona w terminie do 7 roboczych dni od dnia zgłoszenia
b. zasadność reklamacji musi wynikać z postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 8 Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy k.p.c.
2. Użytkownik ma prawo do zrezygnowania z korzystania z Serwisu.
3. Pytania prosimy przesyłać na adres elektroniczny kontakt @ katalogfirm.pro lub poprzez formularz zgłoszeniowy.
4. Regulamin może być zmieniany przez Administratora, bez podawania przyczyn w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu. Integralna częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności i inne możliwe załączniki.
5. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy k.p.c. wraz z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkty typu niebezpiecznego (Dz. U. 2000r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

Załącznik nr 1 do Regulaminu z dn. 30.01

Polityka prywatności 


Szanujemy Państwa prawo do prywatności.
ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST ITLOGY.
Administrator serwisu przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem, wyłącznie w zakresie niezbędnym do korzystania z zasobów serwisu i świadczenia usług drogą elektroniczną.
Zgodnie z art.23 ust.1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez systemy informacyjne.
Dane osobowe są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim. Przysługuje prawo do wglądu, modyfikacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Cookies


Serwis używa małe pliki tekstowe „cookies” do zapamiętania informacji o swoich użytkownikach (takich jak IP, statystyki odwiedzin na stronie, itd.) , promowaniu bezpieczeństwa na stronie, analizowaniu target w celu dopasowaniu działań marketingowych.
Nie gwarantujemy, że będzie można korzystać z wszystkich opcji Serwisu w przypadku zablokowania akceptacji plików cookies.